Esports 050 is een organisatie die zich inzet voor esports ontwikkeling in Groningen. Esports 050 creëert een platform voor esporters in het noorden maar is ook een kennisforum voor bedrijven en organisaties die geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden die esports bieden. Dit doen wij in samenwerking met kennispartners als Hanzehogeschool Groningen, Alfa college en gemeente Groningen.

december 2023

Wil je grip krijgen op problematische gamers? Ga juist met hen een potje gamen, stelt pedagoog André Parren. Inlevingsvermogen is cruciaal om een verschil te maken. 'Voor mensen zonder perspectief is gamen een heel interessante daginvulling.' Parren, die al 25 jaar scholen, hulpverleners en gezinnen adviseert over hoe ze om moeten gaan met problematisch

Esports en gaming kunnen positieve invloeden hebben op kwetsbare doelgroepen, zoals mensen met fysieke of mentale beperkingen, sociaal isolement, of andere uitdagingen. Hier zijn enkele manieren waarop esports en gaming kunnen worden ingezet om het welzijn van deze groepen te verbeteren: Therapeutisch gebruik: Gaming kan therapeutisch worden ingezet om de cognitieve vaardigheden en