Esports 050 is een organisatie die zich inzet voor esports ontwikkeling in Groningen. Esports 050 creëert een platform voor esporters in het noorden maar is ook een kennisforum voor bedrijven en organisaties die geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden die esports bieden. Dit doen wij in samenwerking met kennispartners als Hanzehogeschool Groningen, Alfa college en gemeente Groningen.

Image Alt

Begeleidingstraject GLO

Aanleiding

Esports 050 heeft het initiatief genomen om een begeleidingstraject genaamd GLO (Gamen, Leefstijl en Ontwikkeling) te ontwikkelen, gericht op esports/gamen en leefstijl voor kinderen met stoornissen zoals het Autisme Spectrum Stoornis. Dit initiatief is ontstaan naar aanleiding van een verzoek van ouders met een 11-jarige zoon met ASS.

 

Doel van het iniatitief

Kinderen met ASS of vergelijkbare aandoeningen ervaren vaak moeilijkheden in de hedendaagse maatschappij, wat leidt tot gevoelens van onzekerheid en het idee dat ze nergens bij horen. Dit wordt met name duidelijk bij sportclubs waar teamsporten worden beoefend. Kinderen met ASS verschillen nu eenmaal van hun leeftijdsgenoten omdat ze veel meer prikkels ervaren dan kinderen zonder stoornis. Bovendien interpreteren ze de werkelijkheid op een andere manier vanwege hun specifieke verwachtingen. Esports biedt hierin aanzienlijke voordelen; het sluit aan bij de interesses van veel kinderen met een ontwikkelingsstoornis, biedt mogelijkheden om zich te ontwikkelen op gebieden waar ze snel succes kunnen behalen, versterkt hun gevoel van zelfvertrouwen en biedt gelegenheid om aandacht te besteden aan leefstijl, zoals lichaamsbeweging en gezonde voeding. Hieronder, in de bijgevoegde link, vindt u meer informatie over het aanbod in een PDF-bestand.

Begeleidingstraject Esports 050

Wilt u meer informatie over het begeleidingstraject?

Vul dan het contactformulier in! Esports 050 zal u zo snel mogelijk te woord staan.