Esports 050 is een organisatie die zich inzet voor esports ontwikkeling in Groningen. Esports 050 creëert een platform voor esporters in het noorden maar is ook een kennisforum voor bedrijven en organisaties die geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden die esports bieden. Dit doen wij in samenwerking met kennispartners als Hanzehogeschool Groningen, Alfa college en gemeente Groningen.

Esports 050

Benchmark bevindingen

Dit artikel gaat over de ervaringen van andere E-sports teams omtrent het op willen starten van een eigen team en hoe zij dit hebben beleefd destijds. In dit artikel worden verschillende vragen gesteld m.b.t. de E-sports wereld en hierop werd antwoord gegeven door verschillende individuen. Veel leesplezier!

 

Hoe heeft uw organisatie de uiteindelijk gekozen spelers(voor het team) weten te werven? (Wij willen dit doen d.m.v. gebruikmaking van buurtsportcoach(organisaties) en hun bestand aan jeugd/jongeren/jongvolwassenen die affiniteit hebben met digitale sporten.)

​De gesproken organisaties hebben dit wel gedaan op wereldniveau natuurlijk dus hierin zit wel een verschil, hoe zij scouten. Zij hebben zich eerst gefocust op een aantal jongens waarin zij potentie zagen, in de loop der jaren is dit uitgebreid naar internationaal zoeken naar spelers. Zij kijken naar het niveau van de spelers, hun leeftijd en naar de mogelijke persoonlijke potentie. De werving vindt grotendeels online plaats, hierbij hebben zij geluk dat ze de weekend league en qualifiers kunnen volgen om potentiële professionele e-sporters te werven. aangezien hier wordt gewerkt met een top 200 lijst.

Gaan wij voor succes of voor maatschappelijk ondernemen? Hierin vonden wij dat dit een combinatie zal zijn tussen de twee aspecten. Derden raden ons aan om zowel offline als online te gaan werven, dit omdat het offline heel goed gedaan zou kunnen worden middels gebruikmaking van buurtsportcoachorganisaties en online omdat het via deze manier heel makkelijk, maar ook erg effectief gedaan kan worden. Wij zouden daarbij gebruik kunnen maken van externe partijen zoals FC Groningen.

Ook moet er rekening mee worden gehouden waar de focus op wordt gelegd, willen wij ons richten op de jongens zelf of op hun ouders/verzorgers? Want zij spelen vaak nog een grote rol in hun opvoeding en hun loopbaan carrière(leeftijd komt hierbij kijken). Probeer het lokaal zo groot mogelijk uit te zetten d.m.v. de krant, buurtsportcoach(es) etc.

Wat zijn de middelen die uw organisatie gebruikt heeft om de bovenstaande vraag te kunnen realiseren?

Wat andere organisaties belangrijk vinden is dat zij de achtergrondsituaties van de spelers goed willen leren kennen, weten wat hun drijft, weten watvoor ouders erachter staan. Als je dat goed voor ogen hebt kan je hier later beter op inspelen en alles beter laten verlopen.

Daarnaast is tijd erg belangrijk, de spelers moeten een gevoel krijgen bij jouw en andersom geldt hetzelfde. Ook is het echt een must om jongens uit te kiezen die er echt zin in hebben en gemotiveerd zijn, zij moeten positiviteit uitstralen i.p.v. dat zij een bron van negativiteit zijn en anderen hierin meenemen. Er werd ons aangeraden om echt goed onze tijd te investeren in het leren kennen van de jongens, bij de aanmeldingen en op die manier een uiteindelijke keuze te maken. De instelling om de juiste jongens bij elkaar te zoeken en een fijn team te creëren is wel echt een key activity.

Daarnaast is de competitieve drive ook belangrijk, maar ook gaat het om het kritisch kunnen zijn op je eigen prestaties en jezelf de vraag te stellen, wat kan ik beter doen om mijn volgende moeilijke tegenstander toch te verslaan? In plaats van dat je boos wordt om het feit dat je niet goed genoeg bent. Jongens die zichzelf kritisch bekijken helpen ook in het inspireren van anderen om zich heen en dit is alleen maar vooruitstrevend voor het gehele team. Dit helpt aan hun eigen ontwikkeling en daarnaast krijgen zij ook nog begeleiding vanuit een coach(verbeterpunten meegeven o.i.d.) waardoor je dus dubbel zoveel winst kan boeken. Daarbij is het ook belangrijk of de jongens supportive ouders/verzorgers hebben die achter hun keuze staan. Als een jongen beschikt over deze drie winstgevende aspecten kun je al zeggen dat je een goede speler te pakken hebt.

Heeft uw organisatie een bepaald businessmodel gebruikt waaraan de organisatie zich houdt om inkomsten te genereren?

Voor de verschillende gesproken organisaties zijn dit heel veel business modellen, zij werken met partners, sponsoren, een % van het gewonnen prijzengeld, maar ook regelen zij partnerdeals voor de jongens, dat zij een merk opbouwen en draaien ze advertenties. Ook verdienen ze aan samenwerkingen met clubs d.m.v. het aanbieden van coachlessen of trainingen. Ze hebben erg veel verschillende vlakken waar zij geld mee kunnen verdienen. Daarom werd ons aangeraden om op lokaal gebied te beginnen met het organiseren van toernooien, of door clubs/verenigingen workshops aan te bieden o.i.d. Hier zouden wij als, Esports050, geld aan kunnen verdienen door middel van het vragen van een klein bedrag aan inschrijfgeld, om dit later allemaal weer te investeren in de vervolgstappen, om zo beetje bij beetje meer naamsbekendheid op te bouwen en hogerop te komen, of juist te investeren in jongens die horen bij het Esports050 team.

Hebben de spelers van E-sports teams een specifiek trainingsschema waaraan zij zich moeten houden, kijkend naar fitnessoefeningen of cardiovasculaire oefeningen?

Een erg duidelijk antwoord, nee. Zij richten zich juist meer op het blijven ontwikkelen van de jongens op het gebied van E-sports en ze niet teveel andere eisen op te dragen. Zij vinden het belangrijk dat als je bijvoorbeeld FIFA goed regelt, zij sowieso al de wereldtop bereiken. Dit is namelijk al 95% van het succes, de andere 5% is gebaseerd op genoeg slapen, eten en bewegen etc. maar dit blijft altijd een bijzaak. Daar pushen ze wel op, alleen niet zodanig dat dit effect heeft op hun prestaties. Bepaalde jongens kunnen ook veel stress ervaren vanuit school(zijn 14 – 20 jaar) waardoor ze minder goed presteren, de jongens zelf merken dit misschien minder goed, maar door hier de nadruk op te leggen, dat het daardoor komt of door te weinig sporten, slapen etc. dan beginnen de jongens dit zelf ook in te zien. Doordat ze dit zelf inzien kunnen ze er ook beter op inspelen. De jongens dingen verplichten is niet voordelig voor het uiteindelijk resultaat en daarin moet je een balans weten te vinden.

Op welke manier zouden wij het snelst onze naamsbekendheid op kunnen krikken? (In acht nemend dat wij tot 18 Juni de tijd hebben om een geweldig resultaat op tafel te leggen.)

De gesproken personen geven hierbij aan om dit groots aan te pakken via social-media kanalen, met gebruikmaking van grote organisaties om Esports050 te kunnen promoten. Kijk naar de Hanze Hogeschool zelf of de Gemeente Groningen, maar daarnaast zou je ook gebruik kunnen maken van FC Groningen of de stad Groningen zelf. Het gaat er gewoon om of je actief bent op social-media, blijf up-to-date en blijf mensen prikkelen om meer van Esports050 te willen zien. Het heeft even tijd nodig, tot je een bepaalde basis hebt en regelmatig content creëert en publiceert.

Waar liep uw organisatie tegenaan in het traject tot het oprichten van het e-sports team en was er ook weerstand vanuit de sportwereld?

Weerstand vanuit de sportwereld niet perse, tuurlijk boeit het niet iedereen maar hierin hebben wij geen problemen ervaren. organisaties liepen in het begin wel tegen verschillende dingen aan omtrent wat zij met de spelers willen doen en kijkend naar een Trackrecord(dit doen we en dit willen we doen). Het binden van de spelers aan het team is opzich wel een challenge, maar zolang jij aangeeft dat jullie samenwerken met grote partijen kan dit voor de jongens ook al een extra stimulans zijn om ze over te halen. Jongens DM’en met een bepaalde vraag is niet overtuigend genoeg tot aan het moment van het langskomen bij hun huis. Dan beginnen ze pas echt in te zien hoe serieus dit zou kunnen zijn en wat hun waarde is. Stel jullie zouden dit moeten doen, ga dan werken vanuit de naam Esports050 maar ook vanuit de namen van de andere betrokken partijen. Je verhaal moet je duidelijk uit werken om zo uitvoerend niks(of bijna niks) verkeerd te kunnen doen. Uiteindelijk moet je gewoon experimenteren om in te kunnen zien wat wel en niet werkt. Je leert zoveel dingen door het gewoon uit te proberen, je leert het spelenderwijs. Tijd en resources zijn daarbij de twee belangrijkste punten die je nodig zal zijn. Resources; een team opbouwen om alles zo effectief en efficiënt te kunnen laten lopen, gebruik je netwerk!

Hoe zijn jullie begonnen als organisatie?

Je hebt een idee, maar tot op welk moment is dit tot realisatie gebracht? Eerst moet je komen met een idee natuurlijk, maar dit idee tot realisatie willen brengen is één van de grootste stappen, je moet gewoon denken @%!#-it, we gaan gewoon beginnen. Het zoeken van partners en het opbouwen van een team is hierin erg belangrijk en daarna kan je ook echt stappen nemen. Een lanceringsplan uitwerken en concreet op papier zetten is daarnaast key. Heb je alles goed voor ogen en heb je een waterdicht plan bij het willen uitzetten van verschillende lijnen en werkzaamheden? Dan is het enige wat daarna nog moet gebeuren het uitvoeren van wat er op papier staat.

 

Al bij al waren het erg interessante en nuttige gesprekken, ik bedank de personen die ik heb mogen spreken voor hun tijd en voor het delen van hun ervaringen uit het werkveld. Ik hoop dat wij hier later wat mee kunnen doen, om zo tot een waterdicht plan te kunnen komen en over kunnen gaan tot realisatie. Misschien dat Esports050 en de gesproken teams elkaar nog wel eens treffen op een toernooi!