E-sports 050 is een organisatie die zich inzet voor e-sports ontwikkeling in Groningen. E-sports 050 creëert een platform voor e-sporters in het noorden maar is ook een kennisforum voor bedrijven en organisaties die geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden die e-sports bieden. Dit doen wij in samenwerking met kennispartners als Hanzehogeschool Groningen, Alfa college en gemeente Groningen.

Bedrijven

Dit artikel gaat over de ervaringen van andere E-sports teams omtrent het op willen starten van een eigen team en hoe zij dit hebben beleefd destijds. In dit artikel worden verschillende vragen gesteld m.b.t. de E-sports wereld en hierop werd antwoord gegeven door verschillende individuen. Veel leesplezier!   Hoe heeft uw organisatie de uiteindelijk gekozen