Esports 050 is een organisatie die zich inzet voor esports ontwikkeling in Groningen. Esports 050 creëert een platform voor esporters in het noorden maar is ook een kennisforum voor bedrijven en organisaties die geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden die esports bieden. Dit doen wij in samenwerking met kennispartners als Hanzehogeschool Groningen, Alfa college en gemeente Groningen.

Bedrijven

Dit artikel gaat over de ervaringen van andere E-sports teams omtrent het op willen starten van een eigen team en hoe zij dit hebben beleefd destijds. In dit artikel worden verschillende vragen gesteld m.b.t. de E-sports wereld en hierop werd antwoord gegeven door verschillende individuen. Veel leesplezier!   Hoe heeft uw organisatie de uiteindelijk gekozen