Esports 050 is een organisatie die zich inzet voor esports ontwikkeling in Groningen. Esports 050 creëert een platform voor esporters in het noorden maar is ook een kennisforum voor bedrijven en organisaties die geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden die esports bieden. Dit doen wij in samenwerking met kennispartners als Hanzehogeschool Groningen, Alfa college en gemeente Groningen.

Image Alt

Over ons

Missie en visie

Wij streven ernaar om de positieve impact van esports, gaming en gamification te benutten en te vergroten. We zetten ons in voor het welzijn van (kwetsbare) jongeren door middel van gevarieerde activiteiten, evenementen en coachingstrajecten, met als doel gezondheid te bevorderen, vaardigheden te ontwikkelen, zelfvertrouwen te versterken en sociale verbondenheid te stimuleren.

Wij geloven in de kracht van esports en gaming als instrumenten voor groei en persoonlijke ontwikkeling. Onze missie omvat het creëren van een inclusieve omgeving waarin jongeren zich gesteund voelen en de kans krijgen om hun potentieel te ontplooien. Door innovatieve benaderingen zoals gamification te integreren, streven we ernaar om esports, gaming en gamification en groei een integraal onderdeel te maken van de beweegpraktijk.

Esports 050 wil aantonen dat de huidige belevingswereld van jongeren niet alleen rijk is aan voordelen, maar ook kansen biedt. Wij willen een brug slaan tussen digitale en fysieke activiteiten, waarbij we jongeren versterken en laten zien dat esports, gaming en gamification niet alleen recreatieve bezigheden zijn, maar waardevolle instrumenten voor persoonlijke groei en welzijn. 

Esports 050: "Samen bouwen aan een positieve toekomst."

De speerpunten
 • Het bestrijden van het

  negatieve Stigma

  Hoewel esports en gaming wereldwijd steeds populairder worden, blijven er enkele negatieve stigma's bestaan die geassocieerd worden met deze activiteiten.

 • Het overbruggen van de

  generatiekloof

  Er kan een generatiekloof ontstaan tussen jongeren en volwassenen als het gaat om esports en gaming. Hier zijn diverse redenen voor.

 • De integratie in leefstijl van

  esports en gaming

  Het integreren van esports en gaming in een gezonde en gestructureerde leefstijl is zeker mogelijk. Er zijn meerdere richtlijnen om ervoor te zorgen dat esports/gaming een positieve aanvulling heeft op een gezonde leefstijl.

 • Het inzetten van esports en gaming voor

  Kwetsbare doelgroepen

  Esports en gaming kunnen positieve invloeden hebben op kwetsbare doelgroepen, zoals mensen met fysieke of mentale beperkingen, sociaal isolement, of andere uitdagingen.

 • Esports, gaming en gamification in de

  beweegpraktijk

  Het integreren van esports, gaming en gamification in de beweegpraktijk kan een innovatieve en motiverende benadering zijn om fysieke activiteit te bevorderen.

Samenstelling Esports 050
Eigenaar en directeur

Mark Zuidberg

Contact