Esports 050 is een organisatie die zich inzet voor esports ontwikkeling in Groningen. Esports 050 creëert een platform voor esporters in het noorden maar is ook een kennisforum voor bedrijven en organisaties die geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden die esports bieden. Dit doen wij in samenwerking met kennispartners als Hanzehogeschool Groningen, Alfa college en gemeente Groningen.

a

Sportclubs

Biedt ook digitale sport aan!

Wat E-sports 050 kan betekenen voor jouw club

Toernooi organisatie
Sponsoring & marketing
Implementatie advies
Community ontwikkeling

Maak kennis
met e-sports!

E-sports, oftwel het spelen van competitieve games. Een tak van sport die de laatste jaren wereldwijd enorm veel heeft gewonnen aan populariteit. Een tak van sport die nieuwe mogelijkheden en kansen biedt voor sportclubs en clubleden.

Contactpersonen E-sports ontwikkeling voor sportclubs

Sportclub coördinator E-sports 050

''ik spreek graag met buurtsportcoaches over het organiseren van e-sports toernooien in de wijk en de buurtsport mogelijkheden die er zijn''

Sportclub coördinator E-sports 050

''ik spreek graag met buurtsportcoaches over het organiseren van e-sports toernooien in de wijk en de buurtsport mogelijkheden die er zijn''

Het huidige e-sports aanbod

Huidige rol van E-sports binnen sportclubs(kantines)

Binnen de gemeente Groningen zijn het met name de voetbalverenigingen die e-sport toernooitjes organiseren. Vaak is dit vrijblijvend en puur voor de entertainment van de jeugdleden, er is dus geen oog voor de leerpunten van e-sports. Naast voetbalverenigingen zijn er niet veel andere sportverenigingen die e-sports toernooien aanbieden. Doen ze dit wel dan is dat toch ook vaak in de vorm van een FIFA toernooi.

Hoe wordt hier tegenwoordig op ingespeeld?

Hoe organiseren deze verenigingen deze toernooien dan? Opvallend is dat alle verenigingen de toernooien enkel voor de leden aanbieden, de jongste groep mag hooguit een vriendje of vriendinnetje meenemen maar verder zijn ‘niet-leden’ ook niet welkom. Sommige verenigingen besteden de organisatie uit aan professionele organisaties in het midden- of zuiden van het land, een voorbeeld van een dergelijke partij is WePlayEsports (www.weplayesports.com) Vanwege het prijskaartje wat hierbij komt kijken kiezen de meeste verenigingen er toch voor om zelf de organisatie op te pakken.

Wat is de impact hiervan?

Het effect van deze toernooien is lastig meetbaar, enerzijds omdat het een vrijblijvend karakter heeft en anderzijds omdat er geen data (deelnemersaantallen, aantal goals etc.) wordt bijgehouden of openbaar beschikbaar is. Een enkele vereniging bood de winnaar van het toernooi de kans om aan een landelijk/regionaal toernooi deel te nemen.

Wat zijn de mogelijkheden?

Voor Esports050 ligt er de mogelijkheid om een centraal georganiseerd E-sports toernooi met sportverenigingen op te zetten, eventueel met voorrondes in de sportkantines zelf. Zo ontstaat er ook een mooi beeld van potentiële esport talenten in Groningen e.o.

Esports050 kan ondersteuning bieden in de organisatie van de toernooien bij de verenigingen, aangezien hier nog geen bestaande organisatie voor is in Noord-Nederland.

Kansen binnen ons eigen team

 ! Businessmodel -> Voor de sportverenigingen ligt hier een mooie kans om een (lokale) sponsor aan het toernooi te koppelen, en voor e-sports050 ligt er de kans om aan het eindtoernooi een grote sponsor te koppelen.

Laat ons team
je club helpen!

Wij van E-sports 050 hebben de mogelijkheid om een centraal georganiseerd e-sport toernooi met sportverenigingen op te zetten, eventueel met voorrondes in de sportkantines zelf. Zo ontstaat er ook een mooi beeld van potentiële e-sport talenten binnen jouw club en in Groningen e.o.
E-sports 050 kan ondersteuning bieden in de organisatie van de toernooien binnen je vereniging, of positionering van je toernooi in Noord-Nederland. Wij geven advies, verbinden je met ons netwerk van experts en sponsoren en geven je handige tools.